Old Family Photos

Posted on Wednesday, May 20th, 2015 at 10:06 am

My dad came to visit for about 8 days, and its been really nice to spend quality time together. I have been hearing all about life in Autlan when he was growing up, and about Autlan these days (roadblocks, burned banks, burning buses and gas stations! Yikes!)

He brought some pictures that I scanned in as well as some documents that I still need to scan. But here are the pictures I have scanned in. Enjoy!

Norma Lemoine and Natalia Vargas Natalia Vargas Luis Vargas -Sam and Magda Lemoine - Disneyland Luis Vargas and Andrea Vargas Norma Lemoine and daughters Natalia and Andrea Vargas Luis Vargas with daughters Maria de Jesus Chuy Vargas Natalia and Custard 2 Natalia and Custard Marcela and Luis Vargas Andrea Vargas at Taylor house

You can leave a response, or trackback from your own site.

1,624 Responses to “Old Family Photos”

 1. aspinora says:

  Stosownie z tym wzorem, gdyby uszczerbek wynikła ze niegodziwości czy też występku, aspiracja o naprawienie krzywdy wymięka przedawnieniu z upływem lat dziesięciu od dnia popełnienia wykroczenia, bez względu na to, kiedy zraniony dowiedział się o stracie a o figury obowiązanej aż do jej zaradzenia. W byłym stanie niejurydycznym dziesięcioletni czas był najdłuższym kodeksowym wyrazem [url=https://goo.gl/c7DzaK]adwokat lodz[/url] do testowania roszczeń. Natychmiast wprost przeciwnie z tej przyczyny prawdopodobne nieuwzględnienie jego przecieku z powołaniem się na art. 5 KC musiałoby egzystować umotywowane wyjątkowo spektakularnymi okolicznościami idei. Takich a [url=http://bit.ly/2EkMsXX]kancelaria adwokacka prawo rodzinne[/url] rzeczy nie ma, jak to słusznie przystałby Sąd Odwoławczy. Nie przypadkiem być taką okolicznością zjawisko skazania pozwanej w ciągu realizacja oszustwa na psotę powodów, bo cała presumpcja [url=http://tinyurl.com/yc2eb2ga]kancelari adwokacka łódź[/url]

 2. aspinora says:

  Dobrze z tym nakazem, jeśli szkoda wynikła ze zbrodni albo występku, aspiracja o wyrównanie psoty psuje przedawnieniu z przeciekiem lat dziesięciu od dnia popełnienia przekroczenia, bez względu na owo, podczas gdy poszkodowany dowiedział się o krzywdy oraz o jednostki obowiązanej aż do jej naprawienia. W ówczesnym stanie nieustawodawczym dziesięcioletni pora był najdłuższym kodeksowym czasem [url=https://goo.gl/sogPDe]spadki adwokat lodz[/url] do pytania życzeń. W tym momencie ale wręcz z tej protekcji prawdopodobnego nieuwzględnienie jego przecieku z powołaniem się na art. 5 KC musiałoby znajdować się wytłumaczone zwłaszcza pojedynczymi okolicznościami sytuacji. Takich oraz [url=http://rebrand.ly/exbb9]lodz adwokat rozwod[/url] materii nie ma, kiedy owo poprawnie zaaprobował Głos Odwoławczy. Nie być może stanowić taką okolicznością fakt skazania pozwanej wewnątrz dokonanie łgarstwa na psotę powodów, bo cała domniemanie [url=http://bit.ly/2EledQk]dobry adwokat łódź rozwód[/url]

 3. Aaronfrink says:

  wh0cd640121 [url=http://abilify4you.us.com/]abilify 2 mg[/url]

 4. Aaronfrink says:

  wh0cd39207 [url=http://abilify4you.us.com/]abilify generic 15 mg[/url]

 5. Aaronfrink says:

  wh0cd339664 [url=http://abilify4you.us.com/]abilify[/url]

 6. Aaronfrink says:

  wh0cd640121 [url=http://abilify4you.us.com/]abilify cost[/url]

 7. Aaronfrink says:

  wh0cd39207 [url=http://abilify4you.us.com/]abilify[/url]

 8. Aaronfrink says:

  wh0cd339664 [url=http://abilify4you.us.com/]abilify generic 15 mg[/url]

 9. Aaronfrink says:

  wh0cd640121 [url=http://abilify4you.us.com/]abilify[/url]

 10. Aaronfrink says:

  wh0cd339664 [url=http://abilify4you.us.com/]abilify cost[/url]

 11. Aaronfrink says:

  wh0cd640121 [url=http://abilify4you.us.com/]abilify 10 mg[/url]

 12. medvedi says:

  So American people want to be told there is an outside cause. Something on the outside that can be blamed, and that is nice to hear because the intell community is already mysterious, and no one wants to ruin dinner by worrying about them running amok or being the Keystone Cops, especially after being given a zillion dollars. We don’t want them to fight each other or hate each other to the bone.

 13. Aaronfrink says:

  wh0cd640121 [url=http://abilify4you.us.com/]abilify generic[/url]

 14. Aaronfrink says:

  wh0cd640121 [url=http://abilify4you.us.com/]10 mg abilify[/url]

 15. Aaronfrink says:

  wh0cd640121 [url=http://abilify4you.us.com/]abilify generic 15 mg[/url]

 16. geltglonse says:

  I instancji zawarte w ustępie 2 zaskarżonego werdyktu ocenić przystawało w środku niezgodne, w charakterze zrobione z naruszeniem art. 24 KC. Pozwany został w ową stronę wdzięczny aż do zamieszczenia w poczytnym memoriale (a wskutek tego [url=https://goo.gl/9coZfb]łódź radca prawny[/url] w niepoprawnej odmianie), przeprosin w ciągu udzielenie gryzipiórkowi wypowiedzi, która nie istniałaby nadwątlenia dóbr własnych powoda, blisko czym w realności takiej wypowiedzi gwoli prasy nie udzielił, acz bez jego noezie i decyzji zacytowany pozostał za sprawą autora paragrafu cząstka nieupublicznionego czasopiśmie pozwanego aż do Prokuratora Plenarnego. Zdecydowanie jasno oświetlić należy niepowodzenie jeszcze, iż owo czasopismo nie było otoczone pozwem w teraźniejszej kwestii.3. naruszenie podręczników uprawnienia procesowego polegające na krzyczącym nadszarpnięciu przy użyciu Głos I instancji art. 232 w zw. SPOŚRÓD art. 233 KPC natomiast art. 6 KC a w zw. spośród art. 110 regulacji, na krzyż recepcja z wykorzystaniem Opinia I instancji, niedaleko ubytku jakiemuś dowodów na tę wzgląd, istnienia [url=http://rebrand.ly/4tc0n]dobry adwokat łódź rozwód[/url] odpowiedzialności odszkodowawczej Pozwanej zaś cechy postulowanej przy użyciu Powoda stawki wynagrodzenia autorskiego,SPOŚRÓD świadectw obserwatorów T. P., K. Ł. oraz L. R., kiedy podobnie z tłumaczeń wnioskodawczyni następowało, iż w spornym okresie pracowała niewiasta na stanowiskach brakarza, laboranta zaś pomocy mleczarskiej. Położeniem jej fabrykacji było laboratorium. Majster laboratorium każdego dnia zlecał jej pracę, która zawierzyła na uzyskiwaniu normalizacji mleka i pokłosi mlecznych a na dochodzeniu mleka i treści tłuszczu. Wykonując polecone jej czynności, wnioskodawczyni skasowałaby do sposób próbki mleka z artykułów skupu natomiast spośród niepozostałych mleczarni tudzież działów aktualnych w zakładzie robocie tj. z działu dostawania mleka tudzież kotłowni, hydroforni, oczyszczalni ścieków.

 17. geltglonse says:

  ZAŚ instancji zawarte w artykule 2 zaskarżonego wyroku docenić przynależało w środku niewyraźnego, w charakterze poczynione spośród zachwianiem art. 24 KC. Wnioskodawca został tam wdzięczny do zamieszczenia w poczytnym memoriału (zaś tym samym [url=https://goo.gl/9coZfb]radca pranwy łódź[/url] w nieadekwatnej krzepie), przeprosin za udzielenie gryzipiórkowi wypowiedzi, jaka nie tworzyłaby przekroczenia dóbr indywidualnych uczestnika, niedaleko czym w faktyczności takiej wypowiedzi gwoli prasy nie udostępniłby, lecz bez jego wiedzy i ochoty przywołany pozostałby za pomocą pisarza produktu ułomek nieupublicznionego pisma pozwanego aż do Prokuratora Ogólnego. Zdecydowanie wyodrębnić powinno się raz coraz, iż to periodyk nie było objęte pozwem w niniejszej idei.3. pogwałcenie statutów uprawnienia procesowego polegające na oczywistym nadszarpnięciu przez Głos NATOMIAST instancji art. 232 w zw. Z art. 233 KPC a art. 6 KC oraz w zw. z art. 110 ustawy, na krzyż odbiór przy użyciu Opinia I instancji, wzdłuż odpadzie jacyś dowodów na tę wzgląd, życia [url=http://tinyurl.com/y8pzagf7]lodz radca prawny[/url] obligacji odszkodowawczej Pozwanej zaś swoistości żądanej za pośrednictwem Powoda stawki uposażenia autorskiego,SPOŚRÓD poświadczeń widzów T. P., K. Ł. zaś L. R., kiedy także z motywowań wnioskodawczyni wynikało, że w dyskusyjnym periodzie pracowała płeć słaba na stanowiskach brakarza, laboranta a pomocy mleczarskiej. Położeniem jej profesji było laboratorium. Brygadzista laboratorium każdego dnia zlecał jej pracę, która zawierzyła na urzeczywistnianiu normalizacji mleka a plonów mlecznych i na dociekaniu mleka oraz treści tłuszczu. Wykonując desygnowane jej czynności, wnioskodawczyni nakładałaby do podejście sztuce mleka spośród punktów skupu zaś spośród nieodmiennych mleczarni oraz działów dotychczasowych w warsztacie roboty tj. z działu odbierania mleka oraz kotłowni, hydroforni, oczyszczalni sączków.

 18. Dokpoosy says:

  Z zaś jej dzieło nad przeciętny trwanie robocie wynikała spośród niezbędności przeprowadzania obowiązków niezależnie od trywialnymi porami roboty, w trakcie jak zapożyczone rozwiązania organizacyjne w tymże [url=https://goo.gl/z6k1GH]skuteczny adwokat łódź[/url] założeniu wywoływałyby konieczność wdrożenia nieprzerwanie produkcji w godzinach nadliczbowych dla zachowania wytrwałości roboty tego zakładu.Poprawnie Opinia Okręgowy obliczyłby, że w sytuacji kiedy pożyczka przy Sp. j. było, wedle stwierdzeń uczestnika, wymagalne obecnie w 2003 r. to gołosłowny istnieje jego skarga odnośnie do nieumieszczenia zobowiązania w dowodach rachunkowo-księgowych spółki w sprawy jak w spółce w 2003 r. to powód był Dyrektorem Zarządu.1. wykroczenie zarządzenia namacalnego tj. art. 68 ust. 1 zaś 2 regulacji o ekonomii nieruchomościami w związku spośród art. 5 KC. w poprzek aplauz, iż ambicja powoda nie zasługuje na osłonę niejurydyczną,Potem idąc, obszerna prawnokarna osłona życia gościa rozpoczyna się spośród początkiem porodu , a w przypadku zakończenia ciąży natomiast porodu w uzysku cesarskiego cięcia – spośród mgnienie oka poczęstowania czynności prosto z mostu zmierzających aż do rokowania tego zabiegu (…) (rzeczywiście SN w post. z 30.10.2008 r., sygn. część A [url=http://tinyurl.com/yaoro9do]obsluga prawna lodz[/url] dwanaście miesięcy 2008, nr 11, poz. 90).Biorąc powyższe pod notkę, Głos Okręgowy zaakceptował, iż na podstawie spadków umowy spośród dnia 1 października 1996 r. uświetniono sens oświadczeń złożonych w umowie spośród 26 lipca 1996 r. a oświadczenia te złożone pozostały w godziwej krzepie tj. w modle uczynku notarialnego. Porozumienie w tym konturze, biorąc pod spodem notkę zapis art. 3 ust. 3 regulacji o cechy szynków, ustanawiający, że uczestnictwo właściciela lokalu odgrodzonego w posiadłości społecznej współgra poglądowi przestrzeni użytkowej lokalu aż do pokrywy użytkowych wszelkich [url=https://goo.gl/h1vFhX]adwokat z łodzi do rozowdu[/url] lokali wraz spośród pomieszczeniami do nich należącymi, koncesjonuje na przyjęcie, że porozumienie zawarta pośrodku stronicami była ważka oraz włączała każde elementy

 19. Dokpoosy says:

  Z oraz jej dzieło ponad pospolity okres fabrykacji powstawałaby spośród niezbędności osiągania obowiązków abstrahując od prostymi porami fabrykacji, w ciągu gdy pozwolone rozwiązania organizacyjne w samym [url=http://rebrand.ly/hxlqs]dobry adwokat z łodzi[/url] domniemaniu skutkowałyby przymus osiągania nieustannie roboty w godzinach nadliczbowych gwoli zachowania wytrwałości produkcji tego zakładu.Prawidłowo Sąd Okręgowy wyznaczył, że w sprawy jak zobowiązanie wobec Sp. j. było, zgodnie z zapewnień uczestnika, wymagalne nuże w 2003 r. owo niezasadny jest jego zarzut dotyczący nieumieszczenia zobowiązania w dowodach rachunkowo-księgowych spółki w pozycji podczas gdy w spółce w 2003 r. owo powód był Prezesem Zarządu.1. pogwałcenie pełnomocnictwa materialnego tj. art. 68 ust. 1 oraz 2 ustawy o ekonomii nieruchomościami w związku z art. 5 KC. na krzyż zachwyt, że aspiracja powoda nie zasługuje na osłonę nielegalną,Potem idąc, syta prawnokarna protekcja życia człowieka startuje się z początkiem porodu , oraz w przypadku zakończenia ciąży i porodu w wytworu cesarskiego krojenia – spośród chwila ugoszczenia czynności bez owijania w bawełnę zmierzających aż do zakończenia tego zabiegu (…) (faktycznie SN w post. z 30.10.2008 r., sygn. akt TUDZIEŻ [url=http://tinyurl.com/ya67x59u]prawo rodzinne[/url] rok 2008, nr 11, poz. 90).Biorąc powyższe u dołu obserwację, Sąd Okręgowy potwierdziłby, że na osnowy legatów umowy z dnia 1 października 1996 r. uświetniono clou oświadczeń złożonych w umowie spośród 26 lipca 1996 r. a oświadczenia te złożone pozostały w stosownej postaci tj. w odmianie postępku notarialnego. Porozumienie w tym konturze, biorąc pod atencję scheda art. 3 ust. 3 ustawy o właściwości szynków, konstytutywny, iż udział właściciela lokalu wydzielonego w posiadłości gminnej licuje związkowi powierzchni użytkowej lokalu do nawierzchni użytkowych niecałych [url=https://goo.gl/42LgYB]dobry adwokat z lodzi[/url] szynków pospołu z pomieszczeniami aż do nich przynależnymi, aprobuje na przyjęcie, iż układ zawarta pomiędzy stronami była ważka a orzekałaby wszelkiego fragmenty

Leave a Reply